• فروش قیر داخلی و صادراتی
  60/70 - 85/100

  کاربرد : راهسازی و جاده سازی

  قیر صادراتی
 • فروش قیر فله
  گازوئیل و هیدروکربن

  فروش داخلی و صادراتی به کشورهای همسایه ایران

  قیر صادراتی - قیمت قیر
 • صادرات قیر به آسیای میانه
  حمل و نقل ریلی و جاده ای

  ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان و ...

  قیر صادراتی - قیمت قیر
 • قیر صادراتی
  بسته بندی و مظروف کاری قیر

  بشکه ، پلی بگ و بیتو بگ

  قیر صادراتی - قیمت قیر
قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

قیر 60/70 صادراتی

275 $ FOB BND Port

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

هیدروکربن

660 دلار تحویل هرات

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

قیر فله داخلی

830/000 تومان

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

گازوئیل

D2 ایران تحویل دوغارون : 460 دلار

آزمایش های اصلی که روی قیر باید انجام شود

  آزمایش کند روانی- ویسکوزیته قیر(Viscosity)

ویسکوزیته قیر کمیتی است که خواص روانی قیر را در درجه حرارت های بالا مشخص می کند. ویسکوزیته در تعیین عملکرد آسفالت مؤثر است. مقاومت داخلی مایعات که مانع که مانع حرکت (جریان) آنها می شود ویسکوزیته یا گرانروی می نامند. هر اندازه قیر نسبت به گرما حساس تر باشد، کندروانی آن در درجه حرارت های بالا کمتر خواهد بود.

آزمایش کندروانی قیر برای تعیین خواصیت روانی قیرها در درجه حرارت های بالا که معمولاً درجه حرارت هایی است که در عمل مخلوط های قیری ساخته می شوند، کاربرد دارد و انجام می گیرد. اصولاً هرچه ویسکوزیته قیر کمتر باشد، استفاده از آن برای تولید و پخش آسفالت راحت تر خواهد بود، به عبارت دیگر قیر و جابجایی آن از مخازن اصلی به مخازن اختلاط و همچنین اختلاط قیر با مصالح راحت تر صورت می گیرد؛ یعنی مصالح در مدت زمان کمتری به راحتی توسط قیر پوشش می یابند و پخش آسفالت با سرعت و سهولت انجام می گیرد، اما ویسکوزیته قیر با پایداری با تغییرات دما رابطه مستقیم دارد. چنانچه ویسکوزیته قیر کم باشد در گرمای تابستان قیر حالت خمیری به خود می گیرد و سبب مواج شدن آسفالت در زیر بار ترافیک و قیر زدگی آسفالت می شود. همچنین اگر ویسکوزیته قیر از حد مناسب زیاد تر باشد، موجب می شود که در زمستان آسفالت ها دچار ترک خوردگی شده و از بین برود.

    آزمایش نقطه نرمی (Softening Point)

درجه حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا می کند نقطه نرمی قیر نامیده می شود. این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش انجام می گیرد. قیری که درجه نرمی اش بیشتر باشد، کمتر در مقابل تغییرات درجه حرارت حساس بوده و درجه نفوذ و یا کندروانی آن کمتر تغییر می کند. یکی از اهداف این آزمایش محاسبه مقدار مقاومت قیر خالص و مصالح ساخته شده با آن قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت می باشد.

    آزمایش درجه نفوذ

این آزمایش برای تعیین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده به کار می رود. قیرهای دمیده از دمیدن هوای داغ به قیر در مرحله آخر عمل تصفیه به دست می آید و براساس درجه نفوذ و درجه نرمی درجه بندی می شود. هر قدر آب و هوای منطقه گرم تر یا میزان آمدوشد بیشتر بیشتر و بار وسایل نقلیه سنگین تر باشد، باید از قیر با درجه نفوذ کمتری استفاده کرد و برعکس هر قدر آب وهوای منطقه­ای سردتر باشد باید از قیر با درجه نفوذ بیشتری استفاده نمود.

  آزمایش تعیین درجه اشتعال

درجه اشتعال قیر درجه حرارتی است که وقتی گرمای قیر به آن درجه حرارت می رسد، با نزدیک کردن شعله به سطح آزاد آن، جرقه ای در نقطه ای از سطح قیر تشکیل شود. این آزمایش دارای اهمیت زیادی است زیرا با تعیین درجه اشتعال قیر، حداکثر درجه حرارتی را که بدون خطر آتش سوزی می توان قیر را گرم کرد، می توان بدست آورد. این آزمایش بیان می کند که درجه حرارت قیر نبایستی از ۱۷۶ درجه سانتیگراد بیشتر شود، چون در این صورت قیر خواص خود را از دست می دهد.

   آزمایش تعیین چگالی

این آزمایش که براساس استاندارد ASTM D70 انجام می شود از این جهت دارای اهمیت است که در کارگاههای راهسازی ، میزان ذخیره قیر (در تانکرها و استخرهای ذخیره قیر) برحسب حجم قیر بیان می شوند، لذا برای دانستن حجم قیر، محاسبه وزن حجمی دارای اهمیت است.

 آزمایش انگمی قیر(Ductility of Bitumen)

قیری که در راهسازی استفاده می شود باید دارای خاصیت چسبندگی زیاد باشد تا دانه های مصالح سنگی را به خوبی اندود کرده و آنها را به یکدیگر بچسباند. برای تعیین نشانه ای از چسبندگی قیرها مقدار قابلیت شکل پذیری آنها اندازه گیری می شود. خاصیت انگمی قیر به درجه سختی آن بستگی دارد، قیری که خاصیت انگمی آن کم باشد سخت و شکننده است، درحالی که قیری که دارای خاصیت انگمی مناسبی باشد و در آسفالت مصرف شود به ندرت در فصل زمستان در آن ترک ایجاد می شود.