• فروش قیر داخلی و صادراتی
  60/70 - 85/100

  کاربرد : راهسازی و جاده سازی

  قیر صادراتی
 • فروش قیر فله
  گازوئیل و هیدروکربن

  فروش داخلی و صادراتی به کشورهای همسایه ایران

  قیر صادراتی - قیمت قیر
 • صادرات قیر به آسیای میانه
  حمل و نقل ریلی و جاده ای

  ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان و ...

  قیر صادراتی - قیمت قیر
 • قیر صادراتی
  بسته بندی و مظروف کاری قیر

  بشکه ، پلی بگ و بیتو بگ

  قیر صادراتی - قیمت قیر
قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

قیر 60/70 صادراتی

275 $ FOB BND Port

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

هیدروکربن

660 دلار تحویل هرات

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

قیر فله داخلی

830/000 تومان

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

گازوئیل

D2 ایران تحویل دوغارون : 460 دلار

گازوئیل

نفت گاز یا گازوئیل به عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی بکار می‌رود. محدوده هیدروکربن‌های آن بین C14-C20 و حتی C25 با دامنه نقطه جوش ۳۸۵-۲۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. نفت گاز عمدتاً از سه گروه پارافینیک ، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده ، دارای حداقل نقطه اشتعال ۵۴ °C و ماکزیمم نقطه ریزش ۰ °C می‌باشد.[۱]

دانسیته آن در دمای ۱۵٫۶ °C برابر با ۸۲۰-۸۶۰kg/m3 می‌باشد. مهمترین مشخصه آن عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.

Biodiesel

سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار رود.این سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جزنفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجود دارد که از جمله آنها می‌توان بهزیست‌دیزل، زیست‌توده به مایع (BTL) و گاز به مایع (GTL) اشاره داشت که بهره‌گیری جهانی از آنها بسرعت در حال افزایش است.برای ابهام‌زدایی میان گونه بدست آمده از نفت و دیگر گونه‌ها، گونه نفتی را نفت‌دیزل یا پترودیزل نامیده می‌شود.دیزل بسیار کم گوگرد گونه استاندارد برای تعریف دیزل می‌باشد که دارای گوگرد بسیار کم است.مطابق آمار سال ۲۰۰۷، نزدیک به همه سوخت دیزل بکار رونده در آمریکا و اروپا، از گونه بسیار کم گوگرد است.

آنالیز d2 عراق:

 

Item Property Specification Include
۱٫ Density @ 20 °C kg/cub m ۸۶۰    max
۲٫ Cetane Number ۴۵    min
۳٫ Distillation :
      ۵۰%@ °C ۲۸۰    max
      ۹۶%@ °C ۳۶۰    max
۴٫ Kinematic Viscosity @ 20 C cSt ۰٫۲-۰٫۴ Yes
۵٫ Pour Point °C -۱۰    max Yes
۶٫ Cloud Point °C -۵    max Yes
۷٫ Flash Point °C ۵۰-۵۵    min Yes
۸٫ Sulphur %wt ۰٫۲    max
۹٫ Mercaptan Sulphur Content %wt ۰٫۰۰۶    max
۱۰٫ Hydrogenn Sulfide Content %wt None Yes
۱۱٫ Copper Strip Test Passed Yes
۱۲٫ Water Soluble Acids & Alkalins None Yes
۱۳٫ Sediments %wt None Yes

 

آنالیز d2 ایران :

 

Item Property Specification Include
۱٫ Density @ 150 ° C ۰٫۸۲۰-۰٫۸۳۰ Yes
۲٫ Recovered @ 150°c T.B.R . Yes
۳٫ Recovered @ 300°c T.B.R . Yes
۴٫ Recovered @ 300°c ۹۰ Yes
۵٫ Cloud point (max) ۱٫۵ Yes
۶٫ F.B.P. (max ) ۳۸۵ Yes
۷٫ Color (max) ۱٫۲ Yes
۸٫ Flash point (min) ۵۴ Yes
۹٫ Sulphur Total (max) ۰٫۰۱ Yes
۱۰٫ Viscosity kinematic @ 37.8 ° C ۲٫۰-۴٫۵ Yes
۱۱٫ Pour point (max) -۱۰ Yes
۱۲٫ Carbon residue (max) ۰٫۱۰ Yes
۱۳٫ Ash (max) ۰٫۰۱ Yes
۱۴٫ Water & sediment ۰٫۰۵ Yes
۱۵٫ Cetan index (min) ۵۰ Yes