• فروش قیر داخلی و صادراتی
  60/70 - 85/100

  کاربرد : راهسازی و جاده سازی

  قیر صادراتی
 • فروش قیر فله
  گازوئیل و هیدروکربن

  فروش داخلی و صادراتی به کشورهای همسایه ایران

  قیر صادراتی - قیمت قیر
 • صادرات قیر به آسیای میانه
  حمل و نقل ریلی و جاده ای

  ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان و ...

  قیر صادراتی - قیمت قیر
 • قیر صادراتی
  بسته بندی و مظروف کاری قیر

  بشکه ، پلی بگ و بیتو بگ

  قیر صادراتی - قیمت قیر
قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

قیر 60/70 صادراتی

275 $ FOB BND Port

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

هیدروکربن

660 دلار تحویل هرات

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

قیر فله داخلی

830/000 تومان

قیر فناوران شرق - قیمت قیر - قیر صادراتی

گازوئیل

D2 ایران تحویل دوغارون : 460 دلار

پیمانکاری حمل و نقل قیر مذاب

شرکت قیر فناوران شرق دارای مجوز رسمی پیمانکاری حمل قیر مذاب از دو پالایشگاه بزرگ قیر سازی کشور می باشد.

دارای مجوز رسمی از پالایشگاه شرکت نفت پاسارگارد به شماره ۱۸۵۱۰۷۹ و پالایشگاه شرکت نفت جی به شماره ۴۱۶۰خ می باشد.

این شرکت از سال ۱۳۸۲ در زمینه پیمانکاری حمل قیر فعالیت مستمر داشته است و ضمناً در همان سال پیمانکار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده است.

گوشه ای از سوابق اجرایی:

الف- حمل بیش ۱۰۰/۰۰۰ تن قیر مذاب برای شهرداری مشهد مقدس در طی ۵ سال.

ب- حمل قیر برای شهرداری های شهرستان های استان خراسان رضوی.

ج- حمل قیر به صورت فله برای کشور ترکمنستان کارخانه آسفالت آبادان شهری.

د-حمل قیر به طور مستمر برای شرکت های آسفالت سراسر کشور و شرکت های تولید ایزوگام .

گوشه از مدارک و اسناد حمل:

نامه قرارداد حمل شهرداری مشهد:

shardari 001

 

نامه قرارداد شهرداری چناران:

chenaran 001

 

شهرداری مشهد:

hasf 001

 

 

این ها گزیده ای از قرار دادهای حمل این شرکت با شرکت های دولتی بود. ما برای عقد قرارداد پیمانکاری حمل قیر مذاب از پالایشگاه های سراسر کشور به شهر شما آماده همکاری هستیم.